Kanał RSS
Zamknij
00baner 01baner 02baner 03baner 04baner 05baner 06baner 07baner 08baner 09baner 10baner 11baner 12baner 13baner 14baner 15baner 16baner 17baner 18baner 19baner 20baner
Znajdujesz się w: Strona główna / Gospodarka gminy / Rolnictwo

Rolnictwo

 
- pszczoly.jpg
 


 

                                          O G Ł O S Z E N I E – w sprawie  PTASIEJ GRYPY !!!

 

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.

 

1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)        zakazuje się:

a)       pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b)      wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2)        nakazuje się:

a)       utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b)      zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)       utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)      przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e)       karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f)       wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,

g)      stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie wdanym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,

h)       stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i)        oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j)        powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k)       dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi

z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększonej śmiertelności;
 • znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 • objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszności;
 • sinicy i wybroczyn;
 • biegunki;
 • nagiego spadku nieśności

Ważne! - Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków = poprzednie + zapisy APELU itp.

 
 

  
Szanowni Państwo,
Prezentujemy linki do filmu edukacyjnego pt. "Afrykański pomór świń 
- zasady ochrony świń przed chorobą"

stworzonego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy.

- hpai_pismo_przewodnie_-_materialy-1.jpg

 
- apel_do_hodowcow_drobiu-1.jpg
 

- apel_do_hodowcow_drobiu-2.jpg

 


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU BIURA

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 1 stycznia 2017 roku zmienia się adres siedziby Mazowieckiej Izby Rolniczej na:

Mazowiecka Izba Rolnicza
Parzniew, ul. Wolności 2
05-804 Pruszków

e-mail - weso@mir.pl
biuro czynne w godz: 7:30-15:30

  


 

Zmienia się również adres Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej O/Warszawa na:

Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Warszawa
Parzniew, ul. Wolności 2
05-804 Pruszków

e-mail - wars@mir.pl
biuro czynne w godz: 7:30-15:30

Uprzejmie proszę o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres biura.

Dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej
Sławomir Błażejczyk 

 

 

 
 
 
 

 

KOMUNIKAT!!!

Polski Związek Hodowców Koni, przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie identyfikacji koniowatych „koniowate urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później"

W związku z powyższym, przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji, źrebięta muszą być zgłaszane do identyfikacji zaraz po urodzeniu, najpóźniej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA!!! Dotyczy to wszystkich koni, również tych, które nie opuszczają gospodarstwa.

 

Rafał Bielecki
Dożynki 2015     |     Karta Dużej Rodziny     |     Przedstawiciele stowarzyszeń konsultowali program współpracy     |     Echo Kowali     |     Lider Regionu 2015     |     
 • Cmentarz w Kowali
 • E-Kowala
 • GOPS Kowala
 • Internet w Kowali
 • Kowala Bez barier
 • Mikroporady
 • Pogoda
 • Przedszkoe w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym
 • Publiczne Gimnazjum Parznice
 • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II
 • Szansa
 • Wirtualny spacer
 • Wspólny trakt
 • Youtube
Urząd Gminy w Kowali,
Kowala 105A, 26-624 Kowala, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 610 17 60, fax: 48 610 17 22, email: kowala[at]kowala.pl, http://www.kowala.pl
NIP: 948-179-79-78
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x