Kanał RSS
Zamknij
00baner 01baner 02baner 03baner 04baner 05baner 06baner 07baner 08baner 09baner 10baner 11baner 12baner 13baner 14baner 15baner 16baner 17baner 18baner 19baner 20baner

Infrastruktura

 

Infrastruktura techniczna

1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Dąbrówki Zabłotniej znajduje się stacja ujęcia wody wraz ze zbiornikami o poj. 900 m³ oraz stacją uzdatniania i rozprowadzania wody. Od stacji wodociągowej rozprowadzana jest sieć wodociągowa o średnicach od ø 300 mm, ø 250 mm, ø 160 mm, ø 110 mm, ø 90 mm wraz przyłączami, hydrantami i wodomierzami. Długość sieci wodociągowej wynosi 122,4 km i doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na terenie gminy (2632 gospodarstwa) oraz niektórych wsi w gminach sąsiednich. Woda z wodociągu nadaje się do celów komunalnych i produkcji, spełnia wszelkie wymogi sanitarne

2. Sieć gazownicza

Przez teren gminy przechodzi gazociągi niskoprężne o łącznej długości 16,4 km.

 • Makowiec - Trablice o ø 300 mm;
 • Radom - Mazowszany ø 150 mm;
 • Trablice - Kosów ø 150 mm.

W miejscowościach Trablice, Ludwinów, Kotarwice, Mazowszany i Huta Mazowszańska rozprowadzone są gazociągi o mniejszych średnicach wraz przyłączami do gospodarstw domowych. Średnice gazociągów zapewniają możliwość rozbudowy i podłączenia wszystkich mieszkańców gminy do sieci.

3. Sieć elektroenergetyczna

Przez teren gminy przechodzą linie przesyłowe wysokiego napięcia 220, 110 KV. Rozdzielnia znajduje się w Rożkach. Wszystkich sołectwa na terenie gminy objęte są siecią średniego napięcia i stacjami trafo przetwarzającymi napięcie na 230V. We wszystkich wsiach i przysiółkach rozprowadzona jest sieć energetyczna niskiego napięcia (230V) - w ponad 90% liniami napowietrznymi z lampami oświetleniowymi dróg. Wszystkie zabudowania na terenie gminy zaopatrzone są w energię elektryczną. Niektóre odcinki sieci elektroenergetycznej wymagają remontu kapitalnego.

4. Gospodarka ściekowa

W gminie Kowala brak jest oczyszczalni ścieków. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przy użyciu samochodów asenizacyjnych. Gospodarka ściekowa w stanie obecnym na niektóych obszarach gminy stwarza duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, zanieczyszczane są wody podskórne i rzeki. Obecnie w południowej części gminy funkcjonuje kilkaset przydomowych oczyszczalni ścieków. W zwartej zabudowie problemem są rozszczelnione i przepełnione zbiorniki ścieków.

KOMUNIKACJA

1. Drogi

Struktura układu komunikacyjnego gminy wygląda następująco: 1 droga krajowa, 2 drogi wojewódzkie, 6 dróg powiatowych i sieć dróg gminnych.

Przez teren gminy przechodzą następujące drogi:

 • droga krajowa Warszawa - Kraków nr 7 o oznaczeniu międzynarodowym;
 • droga wojewódzka Radom - Wierzbica - Starachowice nr 774 o znaczeniu regionalnym;
 • droga wojewódzka nr 733 Wolanów - Kowala - Skaryszew o znaczeniu regionalnym;
 • droga powiatowa nr 34468 Radom - Kowala - Wierzbica;
 • droga powiatowa nr 34447 Parznice - Gębarzów - Skaryszew;
 • droga powiatowa nr 34498 Radom - Zalesicie;
 • droga powiatowa nr 34471 Orońsko - Dąbrówka Warszawska;
 • droga powiatowa nr 34444 Sołtyków - Trablice;
 • droga powiatowa nr 34469 przez Kosów do drogi krajowej nr 7.

Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 86,734 km.

2. Linie kolejowe

Na terenie gminy znajdują się 4 przystanki kolejowe: Radom - Potkanów, Kończyce Radomskie, Rożki, Ruda Wielka, na których zatrzymują się pociągi o znaczeniu regionalnym. Na stacji PKP Rożki znajdują się bocznice do obróbki i obsługi składów towarowych. Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: Radom - Kraków i Radom - Tomaszów M. - Łódź

3. Transport

Teren gminy pokrywa sieć linii komunikacyjnych:

 • komunikacja podmiejska MPK - linia 23, 5
 • linie autobusowe: Gminna Linia Autobusowa - A, B, C;
 • pociągi PKP;
 • prywatne linie transportu zbiorowego.

TELEKOMUNIKACJA

Na terenie gminy Kowala funkcjonują telefonia w oparciu o następującą infrastrukturę:

 • sieci telefoniczne kablowe światłowodowe na trasie Radom-Wierzbica, PKP Rożki-Kowala oraz na pasach kolejowych;
 • kable ziemne i napowietrzne podłączone do centrali telefonicznej w Kowali i Radomiu;
 • sieć telefoniczna radiowa z antenami w Młodocinie, Bardzicach oraz telefonia Pilicka;
 • telefonia komórkowa - na terenie gminy znajdują się 3 maszty, które swoim zasięgiem pokrywają cały teren gminy.

 

 

Rafał Bielecki
Dożynki 2015     |     Karta Dużej Rodziny     |     Przedstawiciele stowarzyszeń konsultowali program współpracy     |     Echo Kowali     |     Lider Regionu 2015     |     
 • Cmentarz w Kowali
 • E-Kowala
 • GOPS Kowala
 • Internet w Kowali
 • Kowala Bez barier
 • Mikroporady
 • Pogoda
 • Przedszkoe w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym
 • Publiczne Gimnazjum Parznice
 • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II
 • Szansa
 • Wirtualny spacer
 • Wspólny trakt
 • Youtube
Urząd Gminy w Kowali,
Kowala 105A, 26-624 Kowala, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 610 17 60, fax: 48 610 17 22, email: kowala[at]kowala.pl, http://www.kowala.pl
NIP: 948-179-79-78
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x