Kanał RSS
Zamknij
00baner 01baner 02baner 03baner 04baner 05baner 06baner 07baner 08baner 09baner 10baner 11baner 12baner 13baner 14baner 15baner 16baner 17baner 18baner 19baner 20baner

Publiczne Gimnazjum w Parznicach

 

 

 - ikonka_gimnazjum_parznice_logo.jpg

W szkole w 18 oddziałach kształci się 362 uczniów z terenu całej gminy a nawet spoza jej granic.

Dyrektorem gimnazjum jest mgr Jacek Jóźwiak, a funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Bożenna Nitka.  
Aktualnie w szkole zatrudnionych jest (łącznie z dyrekcją) 42 nauczycieli, Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie magisterskie. Większość ukończyła różne studia podyplomowe i jest przygotowana do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
W gimnazjum naszym na pełnym etacie pracują: nauczyciel - bibliotekarz, pedagog i psycholog szkolny oraz nauczyciel świetlicy. Gabinet psychologa, pedagoga i biblioteka to miejsca często odwiedzane przez naszą młodzież poszukującą rady, pomocy, rozmowy i zaspokojenia potrzeb duchowych.

www.gimnazjumparznice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

 • JĘZYK POLSKI
  • Bożenna Nitka
  • Wioletta Duralska
  • Zofia Stępień
  • Urszula Marecka
  • Iwona Zielonka - Pyzara
  • Agnieszka Rozwadowska
  • Magdalena Babula
 • MATEMATYKA
  • Jacek Olszowiec
  • Jolanta Sieroń
  • Sylwester Kołsut
  • Anna Gaca
  • Marta Masełek
  • Anna Kucharska
 • JĘZYK ANGIELSKI
  • Anita Kaczówka - Węgrzyn
  • Anna Żytkowska - Prus
  • Katarzyna Śliwa
  • Anna Szczerbińska
 • JĘZYK NIEMIECKI
  • Monika Moskwa
  • Renata Szymańska
 • HISTORIA
  • Elżbieta  Paja
  • Elżbieta Tyczyńska - Zygarek
  • Jadwiga Kwiecień
  • Urszula Marecka
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEE
  • Elżbieta Paja
  • Elżbieta Tyczyńska - Zygarek
  • Jadwiga Kwiecień
  • Wioletta Duralska
 • BIOLOGIA
  • Marzanna Rusinowska
  • Patrycja Stanik - Mosiołek
  • Jadwiga Kwiecień
 • FIZYKA
  • Jacek Olszowiec
  • Justyna Jagiełło
 • GEOGRAFIA
  • Ewa Marczewska
  • Jacek Chodurek
 • CHEMIA
  • Anna Kucharska
  • Patrycja Stanik - Mosiołek
  • Anna Gaca
  • Joanna Bilska 
 • MUZYKA
  • Roman Danielewicz
 • PLASTYKA
  • Anna Żytkowska-Prus
 • RELIGIA
  • Krystyna Ryciak
  • ks. Bogdan Pacyniak
  • ks. Wojciech Kuropieska
  • Barbara Madyś
 • INFORMATYKA
  • Marzanna Rusinowska
  • Wanda Węgrzycka
  • Sylwester Kołsut
  • Renata Żabicka
 • TECHNIKA
  • Wanda Węgrzycka
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • Jacek Chodurek
  • Jacek Jóźwiak
  • Piotr Karwacki
  • Renata Szymańska
  • Sebastian Jeziorny
 • EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
  • Wanda Węgrzycka
 • PSYCHOLOG
  • Anna Jaskot
 • PEDAGOG
  • Ewa Falkiewicz
 • BIBLIOTEKA
  • Grażyna Zdyb
 • ŚWIETLICA
  • Renata Żabicka
  • Roman Danielewicz
  • Joanna Bilska
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Podczas swej dziesięcioletniej działalności szkoła wypracowała własne formy pracy wychowawczej np.: tydzień integracji dla nowo przyjętych uczniów - "otrzęsiny", zabawa klas drugich - "połowinki", zabawa karnawałowa tzw. choinka, bal pożegnalny klas trzecich, wspólna Wigilia społeczności szkolnej oraz przedświąteczne spotkania wielkanocne.

Ważnym aspektem działalności wychowawczej w gimnazjum jest edukacja kulturalna młodzieży realizowana poprzez: wizyty w muzeach, udział w spektaklach teatralnych, wycieczkach krajoznawczych, rajdach, Zielonych Szkołach, ogniskach klasowych, spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki. Wydarzeniami, które na stałe weszły do kalendarza szkolnych imprez są: andrzejki, mikołajki, walentynki, Dzień Patrona i Rajdy Europejskie.

Gimnazjum ułatwia młodzieży rozwijanie zdolności w licznych kołach przedmiotowych oraz kołach zainteresowań: polonistycznym, matematycznym, chemicznym, plastycznym, turystycznym (PTSM), sportowym, tanecznym, muzycznym, teatralnym, dziennikarskim, biologicznym, geograficznym, fizycznym oraz w Szkolnym Klubie Europejskim „Eurogim".
Młodzież może realizować swoje zainteresowania redagując gazetki: „Szkolne Echo", „Świętoszek", „GIM - Gimnazjalny Informator Młodzieżowy".

  - gazetka1.gif - gazetka2.gif - gazetka3.gif

Młodzież naszego gimnazjum bierze liczny udział w różnych konkursach przedmiotowych oraz innych  (ortograficznych, recytatorskich, literackich, plastycznych, muzycznych, informatycznych, matematycznych) o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy.

Baza

W szkole znajduje się 15 pracowni przedmiotowych dobrze zaopatrzonych w pomoce dydaktyczne (w tym dwie informatyczne wyposażone w sprzęt wysokiej jakości), a także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, biblioteka, świetlica, stołówka, duża hala sportowa wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych (atlas). Bezpieczeństwo uczniom zapewnia m.in. monitoring, którym objęte są korytarze i plac szkolny. 

Współpraca

Od kilku lat szkoła współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami: PTSM, proNatura, Wolontariat, Miejska Biblioteka Publiczna  w Radomiu.

Dodatkowe atrybuty gimnazjum

W szkole organizowana jest stała i doraźna pomoc socjalna oraz wychowawcza (dożywianie, zaopatrzenie w podręczniki, opieka pedagoga i psychologa). Charakterystyką Szkolnego Planu Nauczania naszego gimnazjum jest wprowadzenie obok podstawowego języka obcego jakim jest językangielski, także drugiego języka obcego - języka niemieckiego.  

W związku z reformą oświaty uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego, natomiast uczniowie klas trzecich przygotowują się do egzaminów gimnazjalnych na dodatkowych lekcjach
z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

Historia

Historia naszej szkoły sięga roku 1910, kiedy to powstała w Parznicach pięciooddziałowa szkoła podstawowa. Budynek dla szkoły przekazał mieszkaniec wsi, pan Gawroński. W latach powojennych szkołą kierowało małżeństwo Linkiewiczów.
Historia szkoły podstawowej  o pełnym siedmioklasowym stopniu organizacyjnym, rozpoczyna się w pierwszych latach  powojennych. Placówka funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych, dysponowała tylko dwiema salami lekcyjnymi, zaś dwie inne wynajmowano w domach prywatnych.
W latach 1949 - 1950 w szkole pracowało tylko trzech nauczycieli: p. Antoni Korzeń, p. Genowefa Lasota, p. Tadeusz Ornatowski.
1 września 1953 r. młodzież rozpoczęła naukę w nowej drewnianej szkole. Uczniów z roku na rok przybywało. Do naszej szkoły dołączona została, jako filia szkoła w Maliszewie.
W roku szkolym 1958/1959 z powodu dużej liczby dzieci dokonano po raz pierwszy podziału klasy V na dwa równoległe oddziały, wynajmując jednocześnie dodatkowe pomieszczenie na salę lekcyjną.
W r. szk. 1961/1962 zatwierdzono plan budowy nowej szkoły. Powołano komitet budowy,
a początek prac zaplanowano na rok 1963. Wyznaczony plac pod budowę był własnością prywatną i należało go wykupić, w tym celu społeczeństwo Parznic opodatkowało się. Był to wspaniały gest ze strony mieszkańców. Zebrano 20 tys. złotych. Wiele prac przy wykopach fundamentów i zwożeniu materiałów budowlanych mieszkańcy wsi wykonali w czynie społecznym. 
Naukę w nowym, murowanym, funkcjonującym do dzisiaj budynku rozpoczęły dzieci w Parznicach w roku szkolnym 1965/1966. Kierownikiem szkoły był p. Jerzy Zwierzchowski, a grono pedagogiczne tworzyli nauczyciele: Jadwiga Adamiec, Barbara Serafin, Stanisława Grzyb, Helena Zwierzchowska.

  - historia1.jpg

Rok szkolny 1965/1966 - budynek szkolny od strony południowej

  - historia2.jpg

Rok szkolny 1966/1967 - prace uczniów wokół nowej szkoły

 - historia3.jpg

Rok szkolny 1966/1967

  - historia4.jpg

Rok szkolny 1967/1968 - lekcja w pracowni geograficznej

W związku z reformą oświaty i powstaniem Gminnej Szkoły Zbiorczej w Kowali w 1974 roku, obniżono stopień organizacyjny szkoły w Parznicach do klas I - III. Kierownikiem placówki została p. Alfreda Grzyb. Budynek szkoły został częściowo zaadoptowany na powstałe Zbiorcze Przedszkole Gminne. W budynku tym mieściła się także Poradnia Wychowawczo - Zawodowa. 
Od roku szkolnego 1982 - 1983, głównie z inicjatywy miejscowego środowiska, rozpoczęło się  podnoszenia  stopnia organizacyjnego szkoły. Przeprowadzka przedszkola do nowego budynku w Kowali nastąpiła kilka lat później. Ambicją mieszkańców Parznic oraz nauczycieli tu pracujących, było przywrócenie szkole samodzielności oraz pełnego ośmioklasowego stopnia organizacyjnego. 
Pierwsze z tych pragnień doczekało się urzeczywistniania 1 września 1987 roku, spełnienie drugiego nastąpiło dwa lata później. W tym okresie szkołą kierowali p. Jadwiga Konotopska i  p. Edward Lipiec. 
W roku szkolnym 1989 - 1990 dyrektorem szkoły został p. Andrzej Gaca, który sprawował tę funkcję przez 10 lat

W związku z reformą szkolnictwa z dniem 31 sierpnia 1999 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Parznicach została zlikwidowana, a na jej bazie powstało Publiczne Gimnazjum w Parznicachobejmujące obwodem teren całej gminy Kowala.
Pierwsze dwa roczniki uczyły się w budynku po byłej szkole podstawowej. W roku szkolnym 2001/2002 do użytku została oddana dobudowana nowa część szkoły oraz boisko do piłki ręcznej i siatkowej. Rok później zajęcia sportowe odbywały się na pełnowymiarowej hali sportowej.

 - historia5.jpg

Rok szkolny 2000/2001 - budowa hali gimnastycznej

 - historia6.jpg

Rok szkolny 2001/2002 - nowe - główne wejście do szkoły

 - historia7.jpg

 Rok szkolny 2001/2002 -
tynkowana nowa część budynku

Od początku istnienia gimnazjum stanowisko dyrektora pełnił p. Andrzej Gaca. W roku 2000 funkcję zastępcy dyrektora objęła p. Bożenna Nitka.
P
o odejściu na emeryturę p. Andrzeja Gacy kierowanie szkołą przejęła p. Bożenna Nitka, a zastępcą dyrektora została p. Urszula Kozdrach - Stępień. Od września 2012 r. funkcję dyrektora pełni p. Jacek Jóźwiak, natomiast zastępcą jest p. Bożenna Nitka.
17 maja 2006 roku Publiczne Gimnazjum  przyjęło imię Jana Pawła II  i otrzymało  ufundowany przez władze gminne sztandar.

 

 - sztandar.jpg

 

Rafał Bielecki
Dożynki 2015     |     Karta Dużej Rodziny     |     Przedstawiciele stowarzyszeń konsultowali program współpracy     |     Echo Kowali     |     Lider Regionu 2015     |     
 • Cmentarz w Kowali
 • E-Kowala
 • GOPS Kowala
 • Internet w Kowali
 • Kowala Bez barier
 • Mikroporady
 • Pogoda
 • Przedszkoe w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym
 • Publiczne Gimnazjum Parznice
 • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II
 • Szansa
 • Wirtualny spacer
 • Wspólny trakt
 • Youtube
Urząd Gminy w Kowali,
Kowala 105A, 26-624 Kowala, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 610 17 60, fax: 48 610 17 22, email: kowala[at]kowala.pl, http://www.kowala.pl
NIP: 948-179-79-78
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x