Kanał RSS
Zamknij
00baner 01baner 02baner 03baner 04baner 05baner 06baner 07baner 08baner 09baner 10baner 11baner 12baner 13baner 14baner 15baner 16baner 17baner 18baner 19baner 20baner
Znajdujesz się w: Strona główna / Oświata / Szkoły / PSP w Kowali

PSP w Kowali

 

 - ikonka_korczak.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kowali
Kowala 103, 26-624 Kowala
tel.: 48 610-17-27
email: pspkowala@o2.pl

 

www.pspkowala.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

 

SZKOŁA POWSTAŁA W 1916 ROKU DECYZJĄ KOMISJI SZKOLNEJ ZIEMI RADOMSKIEJ

 

 

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kowala, Kowala Kolonia, Kowalówka, Dabrówka Zabłotnia, Augustów od nr 1 do 34, Kosów od 1 do 56 b, Rożki od nr 20 do 43, Rożki Kolonia, Rożki Rozdzielnia, Rożki Stacja PKP, Rożki Adamów, Ruda Mała, Ludwinów.

Dyrekcja:   

Dyrektorem szkoły od 01.09.2016 r. jest mgr Małgorzata Konieczna, zaś wicedyrektorem jest mgr Joanna Kutkowska.

Kadra pedagogiczna Publicznej  Szkoła Podstawowa w Kowali - zatrudnionych jest 28 nauczycieli w tym 18 dyplomowanych:

 
NAZWISKO I IMIĘSTOPIEŃ AWANSUPRZEDMIOTY NAUCZANE/ możliwość nauczania
Konieczna MałgorzataD- informatyka, chemia, integracja z rewalidacją, pedagog szkolny
Kutkowska JoannaD- język polski, historia
Bednarczyk EwaD- matematyka, oligofrenopedagogika
Bielecki ArturK- wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Bilska SylwiaK- język polski, bibliotekoznawstwo
Bińkowska IlonaD- edukacja wczesnoszkolna, język angielski, gimnastyka korekcyjna
Besztyga -Oparcik WiolettaM- edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia
Gębska-Orzechowska MałgorzataK- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowawca oddziału przedszkolnego
Grudzień GrażynaD- pedagog szkolny, wdżr
Grzesiak MałgorzataD- język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika
Kęder AgnieszkaD- edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna 
Krakowiak AlicjaD- edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Krześniak EwaM- logopeda, neurologopedia 
Kupiec ArturM- wychowanie fizyczne
Molga MarzenaD- język angielski, informatyka z techniką, socjoterapia
Myśliwiec MartaD- język angielski, oligofrenopedagogika
Piszczek MałgorzataD- wychowawca oddziału przedszkolnego, terapia pedagogiczna wychowanie fizyczne z korektywą/URLOP BEZPŁATNY
Rekowska Emilia-- wychowawca oddziału przedszkolnego, edukacja wczesnoszkolna
Skorża AngelikaK- edukacja wczesnoszkolna
Stefańska-Stanik IwonaD- biologia, przyroda, wdżr, oligofrenopedagogika
S. Alina  Niebrzydowska WandaD- katecheza
S. Karolina  Steuer JolantaM- katecheza
Szymczyk AnnaD- edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, sztuka
Rzepecka WiesławaD- edukacja wczesnoszkolna, sztuka, wychowanie fizyczne z korektywą
Więckowska IwonaK- wychowawca świetlicy, pedagog / URLOP MACIERZYŃSKI
Wójcik BeataD- technika, plastyka, informatyka
Zdyb MarekD- muzyka
Zimnicka AgnieszkaK- edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Koziak FryderykD- muzyka / URLOP BEZPŁATNY

 

Sekretariatem szkoły kieruje Pani Anna Kowalska, zaś w pracy administracyjno-biurowej pomaga Pani Emilia Rekowska.

Ważne informacje o szkole: W roku szkolnym 2016/2017 w szkole, która liczy 13 ODDZIAŁÓW + 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE uczy się 325 uczniów. Obok obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia logopedyczne, a także zespół wokalny. Tradycyjne lekcje odbywają się  w 10 salach dydaktycznych. Zaplecze sportowe stanowią: pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej oraz hala sportowa z widownią i zapleczem oddana do użytku we wrześniu 2010 roku. Szkoła posiada pracownię komputerową sfinansowaną ze środków EFS. W placówce zlokalizowane jest także Lokalne Centrum Kompetencji. Dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie zapewniają właściwą realizację celów dydaktycznych. Uczniowie mogą także korzystać ze szkolnej biblioteki, która liczy ponad 4000 woluminów. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna oraz organizowane jest dożywianie.

Nauczyciele sięgają w pracy dydaktycznej i wychowawczej po nowatorskie rozwiązania metodyczne. Chętnie pracują z uczniami metodą projektu, a także opracowują własne materiały dydaktyczne: ścieżkę dydaktyczną po Kowali, folder informacyjny o bitwie pod Kowalą 1863r, materiały dotyczące historii szkoły.

Inwestycje:
2 września 2010r nastąpiło otwarcie nowej hali sportowej. W czerwcu  2016 r. zakończono I etapu inwestycji w ramach uporządkowania i zagospodarowania  placu przyszkolnego. Pozostał do zrealizowania II etap tego zadania, które finansowane jest ze środków samorządu lokalnego.  

Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza

Kadra pedagogiczna to nauczyciele z doświadczeniem, o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych  / większość posiada stopień nauczyciela dyplomowanego/. Ich działania wspierane są przez pedagoga szkolnego, logopedę i bibliotekarza. Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych zapewniających wszechstronny rozwój i sukcesy zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.

To, co nas wyróżnia to ogromne zaangażowanie w działania środowiska lokalnego. Jesteśmy obecni na imprezach środowiskowych, bierzemy udział w corocznych projektach środowiskowych: Sztafeta Niepodległości, Akcja Częściach oraz działaniach okolicznościowych takich jak: Dzień Wolontariusza, Magiczne Ogrody czy Kolorowa Europa.  Wykazujemy się dużym zaangażowaniem w realizowanych, co roku licznych projektach. Od kilku lat bierzemy udział w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz programów Trzymaj Formę i  Radosny Uśmiech.

Na swoim koncie mamy aktywny udział: w realizacji europejskiego projektu 9 Maja – Dzień Europy,  projektu UNICEF-u Pomagamy dzieciom w Kongo/ przekazaliśmy środki na zakup 1800 szczepionek dla dzieci z biednych krajów Afryki/ czy ogólnopolskiego projektu Szkoła z prawami dziecka. Jesteśmy ponadto wpisani do Klubu Szkól UNICEF.

Szkoła co roku odnotowuje znaczące osiągniecia w sporcie na szczeblu gminy i rejonu. Jest też organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych.   

Uczniowie odnoszą sukcesy także w innych dziedzinach. Swoje talenty prezentują na szkolnych uroczystościach oraz promują szkołę,  biorąc udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski klas starszych i Mały Samorząd klas młodszych, które w atrakcyjny sposób organizują życie społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski wydaje własną gazetkę „Głos Żaczka”, prowadzi tablice informacyjne i jest inicjatorem wielu działań: dyskotek, walentynek, andrzejek, konkursów o prawach ucznia i dziecka, wiedzy o patronie szkoły i innych. Co roku 21 marca organizowane są  obchody Dnia Samorządności. SU bierze udział w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych takich jak: szkolny regulamin, kontrakty dotyczące zasad zachowania w określonych sytuacjach szkolnych czy szkolny program profilaktyczno- wychowawczy. Co roku w maju organizowane są wybory nowego samorządu. Poprzedza je ciekawa i  żywa kampania wyborcza. Samorząd jest także inicjatorem wymiany doświadczeń z innymi samorządami szkolnymi. Od kilku lat uczestniczymy także w Ogólnopolskim Konkursie Samorząd Janusza Korczaka na Medal  organizowanym przez szkołę korczakowską z Warszawy. Już dwa razy z rzędu zajęliśmy zaszczytne 3. miejsce spośród kilkunastu  szkół korczakowskich w Polsce.

Dzięki akcjom charytatywnym podejmowanym przez SU, Koło Misyjne i Szkolne Koło Caritas, Klub Małego Wolontariusza nasi uczniowie są otwarci na potrzeby innych, uczą się odpowiedzialności, tolerancji, chętnie  uczestniczą w akcjach na rzecz środowiska lokalnego i osób potrzebujących.

Realizacja statutowych zadań szkoły odbywa się we współpracy ze świetlicą środowiskową „Szansa”, Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Centrum Wolontariatu. Szkoła zapewnia stałą i doraźną pomoc socjalną i wychowawczą finansowaną przez samorząd lokalny we współpracy z GOPS i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co nas wyróżnia!

Priorytetami misji i wizji szkoły są: rozwijanie twórczości uczniów,  ich aktywne uczestnictwo w kulturze oraz promowanie talentów i umiejętności.  W tym celu stawiamy na nowatorstwo, aktywność i samodzielność. W szkole obowiązują korczakowskie zasady wychowania oparte na przyjaznym traktowaniu dzieci i tworzeniu warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Poprzez planowanie i samodzielną realizację różnorodnych zadań uczymy samorządnościWspieramy rozwój uczniów poprzez koła zainteresowań organizacje warsztatów tematycznych i konsultacji czy poprzez organizację zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych. Dzięki temu zapewniamy każdemu uczniowi sukces na miarę jego możliwości. Pomagamy w pokonywaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych, rozwijaniu zainteresowań i  odkrywaniu talentów.  W swojej pracy nauczyciele stawiają na nowoczesne, aktywizujące metody nauczania. Bogacą swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc systematycznie w różnorodnych formach doskonalenia.

 

 KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY W KOWALI

POCZĄTKI SZKOŁY - okres  międzywojenny

 

 • 1916 r. -prowadzenie jednoklasowej szkoły powszechnej w Kowali powierzono Piotrowi Wnukowi. Izby szkolne zlokalizowano w starej karczmie na skrzyżowaniu dróg z Radomia do Kowali i Rożek;
 •  1917 r. - przejęcie szkolnictwa przez władze polskie.
 •  1919 r.  przekształcenie szkoły w  dwuklasówkę; kierownictwo obejmuje Jan Tarnasiewicz, który z nową nauczycielką - później żoną - Marią Goworkówną, uczą w czterech oddziałach. Zajęcia prowadzone są w klasach łączonych.
 •  1933 r. - licząca pięć oddziałów szkoła zostaje przemianowana na trzyklasówkę; zatrudniono nową nauczycielkę Karolinę Medyńską.
 •  1936 r. - szkołę w Kowali przekształcono w czteroklasówkę; do pracy przyjęto kolejną nauczycielkę – Leokadię Barańską.
 •  1938 r. - szkoła zajmuje cały budynek karczmy;  ufundowany zostaje przez sklepik uczniowski sztandar szkoły.
 •  29 maja 1939 r. - poświęcenie sztandaru szkoły w miejscowym kościele parafialnym.

 

LATA OKUPACJI – tajne nauczanie

 • 10 września 1939 r. - do Kowali wkraczają wojska niemieckie; z kancelarii szkoły zabrany zostaje sztandar szkoły.
 • grudzień 1939 r. - Niemcy pozwalają na działanie szkół powszechnych; na stanowisku pozostaje Jan Tarnasiewicz, ale jego żona traci pracę; likwidacja  biblioteki szkolnej.
 • 1 listopada 1939 -z inicjatywy Marii Walewskiej właścicielki ziemskiej z Kowali we wsi ruszają, jako jedne z pierwszych w powiecie radomskim, tajne komplety. Młodzież początkowo spotyka się w domu Tarnasiewiczów, potem w  dworze Walewskich. Nauczania podejmują się dzieci Tarnasiewiczów: Emilia i Zygmunt. Komplety podlegają Męskiemu Gimnazjum im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
 • 1940 r. -  pierwszy tajny egzamin promocyjny, który odbył się  w dworze Walewskich.
 • 1942 r. - egzamin promocyjny w Kowali odbywa się po raz trzeci i ostatni;

Tajne nauczanie w Kowali trwało do 15 stycznia 1945 roku, a wyzwolenie wsi miało miejsce 17 stycznia tegoż roku. Z chwilą wyzwolenia uczniowie kompletów gimnazjalnych bez problemów zostali przyjęci do szkół w Radomiu.

SZKOŁA W KOWALI  PO WOJNIE

 • 1 września 1945 r. - szkoła staje się siedmioklasowa. Jej dawny kierownik nadal pełni tę funkcję. Z walącej się starej karczmy szkołę przeniesiono do dworu, z którego po parcelacji majątku usunięto byłych właścicieli  państwa Walewskich. Dwór, poważnie zniszczony, dzięki staraniom kierownika został wyremontowany na początek roku szkolnego. Naukę rozpoczęło około 250 dzieci.
 • 1946 r. - odnaleziony zostaje przez córkę Tarnasiewiczów – Emilię Warchoł przedwojenny sztandar szkoły.
 • 1948 r. - rozpoczyna się budowa nowego budynku szkolnego w centralnym punkcie wsi; w czasie choroby J. Tarnasiewicza szkołą kieruje jego druga żona Helena.
 • 1951 r. - na miejsce Jana Tarnasiewicza, który odchodzi na emeryturę, powołany zostaje Ludwik Baryłko;
 • 30 października 1951 r. - następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły.
 • 1960 r. - na zawał serca umiera kierownik szkoły Ludwik Baryłko, na krótko jego obowiązki pełni żona - Feliksa Baryłko a następnie funkcję tę obejmuje Ryszard Król.
 • 1962/67 r. -  szkoła po reformie szkolnictwa staje się szkołą ośmioklasową.
 • 1969 r. - powołany zostaje zastępca; zostaje nim Józef Kordys.
 • 1970/77 r. - przy szkole działa czteroklasowa filia w Rudzie Małej;
 • 1974 r. - w wyniku reformy oświaty powstaje  Zbiorcza Szkoła Gminna. Dyrektorem zostaje Ryszard Król. Szkoła Podstawowa w Parznicach staje się filią szkoły w Kowali.
 • 1975/77 r. - rozbudowa budynku  szkoły.
 • 1977 r. - odchodzi Ryszard Król, a jego stanowisko zostaje powierzone Józefowi Strojnemu, jego zastępcą  ds. wychowawczych zostaje Adam Żak, następnie funkcję tę piastuje Janusz Gerlach.   Zastępcą ds. szkoły podstawowej zostaje Aleksander Leszek,  a później Krystyna Łęcka.
 • 1978 r. - nauczyciele, uczniowie i rodzice wybierają na patrona szkoły  Janusza Korczaka.
 • 1 czerwca 1979 r. - uroczyste nadanie imienia szkole oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
 • 28 marca 1983 - na apelu szkolnym po raz pierwszy zaprezentowano hymn szkoły.
 • 1984 r. - likwidacja szkół zbiorczych. Odejście na emeryturę dyr. Józefa Strojnego. Jego stanowisko obejmuje Mieczysław Cichowlas, a rok później jego zastępcą zostaje Łucja Byzdra.

 

Koniec XX i początek XXI wieku  

 Szkoła do 1999 roku jest ośmioklasową szkołą podstawową.

 • 1 września 1999 r. - na mocy reformy szkolnictwa szkoła w Kowali została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.
 • Maj 2001 r. - obchody 85-lecia istnienia szkoły w Kowali.      
 • 16 maja 2001 r. - zmarł dyrektor szkoły Mieczysław Cichowlas.
 • W czerwcu 2001 - stanowisko dyrektora, w wyniku konkursu, objęła Łucja Byzdra, wicedyrektorem została Joanna Kutkowska.
 • 13 października 2003 r. - uroczystości z okazji DEN/KEN zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja bp. Zygmunt Zimowski;
 • Czerwiec 2003 r. - szkoła obchodzi 25 - lecie nadania imienia Janusza Korczaka.
 • Rok szkolny 2007/2008 - rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.
 • 1 czerwca 2009 r. - obchody 30-lecia  nadania szkole imienia Janusza Korczaka
 • 2 września 2010 r. – uroczyste otwarcie budynku hali  sportowej z udziałem władz gminy i gości oraz Jego Ekscelencji  bp. H. Tomasika.
 • 10 czerwca 2016 r - Jubileusz 100-lecia PSP w Kowali.
 • 31 sierpnia 2016 r. - odejście na emeryturę dyrektor Łucji Byzdry.
 • 1 września 2016 r. - stanowisko dyrektora PSP Kowala obejmuje Małgorzata Konieczna.

 

Rafał Bielecki
Dożynki 2015     |     Karta Dużej Rodziny     |     Przedstawiciele stowarzyszeń konsultowali program współpracy     |     Echo Kowali     |     Lider Regionu 2015     |     
 • Cmentarz w Kowali
 • E-Kowala
 • GOPS Kowala
 • Internet w Kowali
 • Kowala Bez barier
 • Mikroporady
 • Pogoda
 • Przedszkoe w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym
 • Publiczne Gimnazjum Parznice
 • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II
 • Szansa
 • Wirtualny spacer
 • Wspólny trakt
 • Youtube
Urząd Gminy w Kowali,
Kowala 105A, 26-624 Kowala, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 610 17 60, fax: 48 610 17 22, email: kowala[at]kowala.pl, http://www.kowala.pl
NIP: 948-179-79-78
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x