Kanał RSS
00baner 01baner 02baner 03baner 04baner 05baner 06baner 07baner 08baner 09baner 10baner 11baner 12baner 13baner 14baner 15baner 16baner 17baner 18baner 19baner 20baner

Urząd Gminy

 
 
 
Poniedziałek800 - 1600
Wtorek700 - 1500
Środa700 - 1500
Czwartek700 - 1500
Piątek700 - 1500

mgr inż. Tadeusz Osiński - Wójt Gminy
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz.: 12:00 - 16.00
tel.: 48 / 610-17-60; pokój nr 27

Dariusz Bulski - Zastępca Wójta
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu
tel.: 48 / 610-17-60; pokój nr 27
e-mail: lp.alawok@ikslub.d


Alina Szczęśniak - Sekretarz Gminy
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu
tel.: 48 / 610-17-60; pokój nr 18
e-mail: lp.alawok@zraterkes

 

Barbara Tomala
Skarbnik

tel.: 48 / 610-17-60 wew. 37; pokój nr 32
e-mail: lp.alawok@kinbraks 

Wykaz referatów i ich zadań

Referat Organizacyjny

tel.: 48 / 610-17-60 w. 38; pokój nr 19

Zadania referatu:

 • organizacja i nadzór nad szkoleniami pracowników
 • organizacja pracy Rady Gminy
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych
 
Krystyna Kiljan
Inspektor ds. organizacyjnych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 38; pokój nr 19
e-mail.: lp.alawok@ajcazinagro

Aldona Solecka
Inspektor ds. organizacyjnych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 38; pokój nr 19
e-mail: lp.alawok@akcelos.a

Łukasz Wakuła
Informatyk
tel.: 48 / 610-17-60 w. 24; pokój nr 42
e-mail: lp.alawok@alukaw.lReferat Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

tel.: 48 / 610-17-60 w. 30-32; pokój nr 10

Piotr Markiewicz
Kierownik referatu

tel.: 48 / 610-17-60 w. 30; pok. nr 10
e-mail: lp.alawok@owtcinwodub

Mirosław Furczyński
Specjalista ds. ochrony środowiska i inwestycji wodnokanalizacyjnych
e-mail: lp.alawok@iksnyzcruf.m
tel.: 48 / 610-17-60 w. 16; pokój nr 46

Bożena Podrygała
Z-ca kierownika referatu
e-mail: lp.alawok@dublor
tel.: 48 / 610-17-60 w. 32; pokój nr 10

Grzegorz Kicior

Referent ds. zamówień publicznych
e-mail: lp.alawok@roicik.g
tel.: 48 / 610-17-60 w. 59; pokój nr 15

Agata Kaim
Podinspektor ds. remontów dróg gminnych oraz transportu
e-mail: lp.alawok@miak.a
tel.: 48 / 610-17-60 w. 59; pokój nr 15

Dorota Woźniak
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel.: 48 / 610-17-60 w. 31; pokój nr 10
e-mail:lp.alawok@kainzow.d

 

Ewelina Kudła                                                                                                                                                        Podinspektor ds. gospodarki gruntami

e-mail: lp.alawok@alduk.e
tel.: 48 / 610-17-60 w. 32; pokój nr 10

Zadania referatu:

 • przygotowanie materiałów, uzgodnień uchwał do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
 • przygotowanie opinii lokalizacji inwestycji
 • nadawanie numerów na oddanych do użytku działkach budowlanych
 • wydawanie zaświadczeń o położeniu działek i ich przeznaczeniu
 • przygotowanie decyzji projektowo - kosztorysowej inwestycji
 • prowadzenie dokumentacji i spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych
 • sporządzanie zleceń na usługi
 • dzierżawa i sprzedaż gruntów komunalnych
 • regulacja stanu prawnego będących we władaniu gminy
 • zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości
 • rozgraniczenia gruntów
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • gospodarka lokalowa
 • zamówienia publiczne

 


 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych środków finansowych

Sylwia Kwapisz
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 21; pokój nr 40
e-mail: lp.alawok@zsipawk.s

 


 

Urząd Stanu Cywilnego

tel.: 48 / 610-17-60 w. 40; pokój nr 21

Elżbieta Mosionek
Kierownik USC
, Kierownik referatu spraw obywatelskich
tel.: 48 / 610-17-60 w. 40; pokój nr 21
e-mail: lp.alawok@csu

Zadania referatu:

 • prowadzenie spraw w zakresie rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji w sprawach:
  • sprostowanie aktu stanu cywilnego;
  • uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
  • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego;
  • wpisanie aktu do księgi stanu cywilnego;
  • wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego;
 • wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
 • przyjmowanie oświadczeń
  • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
  • o wstąpieniu w związek małżeński;
  • o uznaniu dziecka;
  • o nadaniu dziecku nazwiska matki;
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie n=małżeństwa przed upływem terminu,
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie USC w sprawach:
  •  braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  •  zdolności do zawarcia małżeństwa za granica;
  •  dokonywanych w księgach wpisach lub ich braku;
  •  o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 • Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 

stanowisko ds. dowodów osobistych

Nina Mąkosa
Inspektor ds. dowodów osobistych

tel.: 48 / 610-17-60 w. 63; pokój nr 20
e-mail: lp.alawok@ydowod

Zadania referatu:

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistychReferat Spraw Obywatelskich

tel.: 48 / 610-17-60 w. 57; pokój nr 24

Daria Podrygała
Inspektor ds. ewidencji ludności

tel.: 48 / 610-17-60 w. 57; pokój nr 24
e-mail: lp.alawok@icsondulajcnediwe

 

Zadania referatu:

 • ewidencja ludności
  • zameldowania i wymeldowania
  • wydawanie decyzji w zakresie zameldowania i wymeldowania
  • nadawanie i zmiana numeru PESEL
  • wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych
 • prowadzenie spraw wojskowych
  • rejestracja przedpoborowych i przygotowanie poboru
  • wydawanie decyzji w zakresie spraw wojskowychReferat Usług Komunalnych

 

Marek Gotkowicz
Kierownik referatu

tel.: 48 / 610-17-60 w. 53; pokój nr 39
e-mail: lp.alawok@zciwoktog.m

Zadania referatu:

 • nadzór nad realizacją urządzeń komunalnych
 • komunalizacja wodociągów i urządzeń wodnych
 • eksploatacja ujęć wodnych i wodociągów
 • eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
 • umowy o dostawę wody
 • ustalanie cen opłat za wodę
 • nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych
 • ewidencja cmentarzy
 • ekshumacja i przewożenie zwłok

Sylwia Walkiewicz
Referent ds. gospodarki odpadami

tel.: 48 / 610-17-60 w 20; pokój nr 15
e-mail: lp.alawok@zciweiklaw.s

Rafał Bielecki
Inspektor ds. gospodarki odpadami
tel.: 48 / 610-17-60 w 20; pokój nr 15
e-mail:lp.alawok@ikceleib.r

 
 • Przyjmowanie  od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wydawanie decyzji o postępowaniu z odpadami.
 • Ewidencjonowanie i likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.
 • Postępowanie w sprawie decyzji o umorzenie zaległości lub przesunięcie terminu płatności.
 • Sprawy związane z wymiarem i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Referat Oświaty, Kultury i Sportu

tel.: 048 / 610-17-60 w. 41-42; pokój nr 23, 24

Janusz Mróz
Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu

tel.: 48 / 610-17-60 w. 41; pokój nr 23
e-mail: lp.alawok@ataiwso

Księgowość

Elżbieta Wydra
Specjalista ds. finansowych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 42; pokój nr 25
e-mail: lp.alawok@suz

Anna Pierzchalska
Inspektor ds. ekonomicznych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 42; pokój nr 25
e-mail: lp.alawok@akslahczreip.a

Zadania referatu:

 • organizacja dowozu dzieci do szkół
 • organizacja turniejów sportowych
 • nadzór nad działalnością gminnych jednostek oświatowychReferat Finansowy

tel.: 48 / 610-17-60 w. 50-52; pokój nr 29, 30, 31

Barbara Tomala
Kierownik Referatu, Skarbnik

tel.: 48 / 610-17-60 w. 37; pokój nr 32
e-mail: lp.alawok@kinbraks

Podatki i opłaty

tel.: 48 / 610-17-60 w. 50, 51; pokój nr 29, 30
e-mail: lp.alawok@iktadop

Urszula Smorongiewicz

Specjalista ds. podatków i opłat
tel.: 48 / 610-17-60 w. 50 pokój nr 29

Barbara Janczyk
Specjalista ds. podatków i opłat
tel.: 48 / 610-17-60 w. 50 pokój nr 29

Grażyna Woźniak
Inspektor ds. podatków i opłat
tel.: 48 / 610-17-60 w. 51 pokój nr 30
e-mail: lp.alawok@kainzow.g

Katarzyna Kopycka                                                                                                                                                Referent ds. wymiarów podatkowych i opłat lokalnych

tel.: 48 / 610-17-60 w. 51 pokój nr 30
e-mail: k.kopycka@kowala.pl


Ewidencja działalności gospodarczej

Barbara Frąk
Inspektor ds. działalności gospodarczej
tel.: 48 / 610-17-60 w. 50 pokój nr 29
e-mail: lp.alawok@azcradopsogcsonlalaizd

Księgowość urzędu

Agnieszka Delikat
Inspektor ds. finansowych
tel.: 48 / 610-17-60 w. 52; pokój nr 31
e-mail: lp.alawok@takiled.a

Kasa

Maria Nędzi
Inspektor ds. finansowych

tel.: 48 / 610-17-60 w. 34; pokój nr 38
e-mail: lp.alawok@izden.m

Zadania referatu:

 • opracowywanie budżetu i nadzór nad jego realizacją
 • sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • wydawanie druków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz udostępnianie PKD

 

Rafał Bielecki
Dożynki 2015     |     Karta Dużej Rodziny     |     Przedstawiciele stowarzyszeń konsultowali program współpracy     |     Echo Kowali     |     Lider Regionu 2015     |     
 • Cmentarz w Kowali
 • E-Kowala
 • GOPS Kowala
 • Internet w Kowali
 • Kowala Bez barier
 • Mikroporady
 • Pogoda
 • Przedszkoe w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym
 • Publiczne Gimnazjum Parznice
 • Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II
 • Szansa
 • Wirtualny spacer
 • Wspólny trakt
 • Youtube
Urząd Gminy w Kowali,
Kowala 105A, 26-624 Kowala, pow. radomski, woj. mazowieckie
tel.: 48 610 17 60, fax: 48 610 17 22, email: kowala[at]kowala.pl, http://www.kowala.pl
NIP: 948-179-79-78
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x